ARTBF.COM              Фоклорна танцова панорама          Follow Us on Facebook  Follow Us on Google+

  Етнографския музей Елхово, България
Етнографски музей

Етнографския музей Елхово, се намира в един красив по своята природа граничен край в поречието на Долна Тунджа , край със сложна и променлива историческа съдба, чието население въпреки това е успяло да съхрани красотата и чистотата на своите нрави и обичаи.
Историята на музея започва с откриването на музейна сбирка, чиято първа експозиция има предимно етнографски характер (1958 г.). През 1966 г. музеят е утвърден като специализиран етнографски.

Етнографският музей е разположен в две двуетажни постройки в центъра на града, строени през 1933 г., обединени през шестдесетте години в една сграда, функционално и архитектурно оформена съобразно неговите нужди.

Във фонда на музея се съхраняват близо 22 000 експоната, от които 13 800 съставляват основния музеен фонд, разпределен в следните отдели : “Земеделие и животновъдство”, “Жилище и жилищна уредба” , “Транспорт, лов, риболов”, “Облекло и накити”, “Тъкани и шевици”, “Традиционни занаяти”, “Художествено народно творчество” Във фонда се включват също документален и фотоархив, в които се съхраняват над 8000 оригинални документи и фотографии, свързани с развитието на този край от Освобождението до днес. Приоритет в основния музеен фонд по отношение технологията на изработка , неповторимост и оригиналност, научна и художествена стойност имат експонатите от отделите “Облекло и накити” и “Тъкани и шевици”, дело както на местното население, така и на преселниците –българи от Одринска и Беломорска Тракия. Немалка част от тях са участвали в наши и международни изложби .
Музеят притежава над 3 050 тома спезиализирана литература и над 1 600 единици специализирани научни списания, които са на разположение на ученици, студенти, преподаватели.
През последното десетилетие музеят подпомага българо-германският “Изследователски проект Драма” с основни изпълнители Саарландски университет – Саарбрюкен, Германия, Софийски университет “Св.Климент Охридски”, Община Тунджа-Ямбол, Исторически музей- Ямбол.
Дейността му се осъществява от 4 музейни специалисти.

Музеят разполага със самостоятелна изложбена зала с площ от 130 кв.м. Ежегодно през залите му минават около 16 000 посетители, в това число около 300 чужденци.
Етнографски музей- Елхово е № 100 в 100- те национални туристически обекти на България.
Специализираният Етнографски музей-Елхово е носител на орден “Кирил и Методий” – I степен.

Официален сайт: www.museum-elhovo.com
Изтегли музика за български танци и народни песни
Слушай Българска музика в:
Spotify
Apple Music
YouTube Music
Balkanfolk Music


Иван Тодоров - хореограф
Иван Тодоров
хореографArtBF.com Фолклорна танцова панорама ArtBF.com Balkanfolk.com Самодейни танцови ансамбли  Българска народна носия